در دفترم هزار معما نوشته ام

يعني که باز نام شما را نوشته ام

خورشيد پشت ابر! ببين دفتر مرا

امشب هزار مرتبه فردا نوشته ام

هر چند مرده ام، به اميد کمي نفس

اين نامه را براي مسيحا نوشته ام

اصلاً قبول، دير رسيدم سر کلاس

اما اجازه؟! مشق شبم را نوشته ام

عمري است روي تخته سياه نگاه من

تصميم...نه! که غيبت کبري نوشته ام

پشت در کلاس فقط گفته اي و من

از درس انتظار تو املا نوشته ام

جان مرا بگير و بيا! من در اين غزل

خود را براي روز مبادا نوشته ام

از عمق چشمهام تمام مرا بخوان!

من نامه اي بلند ولي نا نوشته ام

زنگ کلاس، بغض تو موضوع انتظار

از جمعه هاي غم زده انشا نوشته ام

آقا ببخش! در ورق خيس زندگيم

خطم بد است و باز شما را نوشته ام

سرتا سر حروف الفبايت عشق بود

آقا نگو! بدون الفبا نوشته ام

 

شاعر: حسن اسحاقي

نوشته شده توسط در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 ساعت 1:56 | یک نظر